Παροχές

Παροχές και Πρόγραμμα

Παροχές

 • Πλήρης Διατροφή σε συνεργασία με παιδίατρο (πρωινό - μεσημεριανό)
 • Ύπνος
 • Παιδικά Πάρτυ
 • Συναντήσεις με γονείς
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Σχολικό (Σεπόλια - Αγ. Ανάργυροι - Άνω κ Κάτω Πατήσια - Πλ. Αττικής)
 • Γιορτές (Χριστούγεννα - Καλοκαίρι)
 • Παιδίατρος
 • Παιδοψυχολόγος

 

 

Πρόγραμμα

 • Προγραφικές Ασκήσεις
 • Αγγλικά
 • Χορός
 • Γυμναστική
 • Περιβαλλοντική αγωγή
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Θεατρικό Παιχνίδι - Δραματοποίηση
 • Κουκλοθέατρο