Δίδακτρα

Δίδακτρα

  1. 1 ΜΗΝΑΣ
  2. 3 ΜΗΝΕΣ / 10%
  3. 6 ΜΗΝΕΣ / 20%
  4. 12ΜΗΝΕΣ / 30%

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.